EAE

Business School

Masterclass sobre influencers, què són, com s’han creat i el poder que tenen sobre els consumidors avui dia.

#ESTRATèGIA #formació