IDEP

Escola de Disseny Gràfic, Moda i Fotografia.

Col·laboració continuada en diferents àrees de la Universitat:
Assignatura d’Estratègia de Comunicació (Disseny Gràfic, 3er curs).
Assignatura de Màrqueting (Fotografia, 3er curs).
Marques i estratègia en el Máster de Disseny Gràfic i Direcció d’Art.
Marques i estratègia en el Máster de Direcció d’Art i Mitjans Digitals.
Personal Branding en el Postgrau de Fotografia Documental.
Personal Branding en el Postgrau de Fotografia Publicitària.
Personal Branding en el Postgrau de Fotografia de Moda.

#ESTRATEGIA #CREACIó #COMUNICACIó #formació