VANESa LORENZO

Model i dissenyadora de moda 

De model a dissenyadora

El pas de la Vanesa model a dissenyadora de moda i la voluntat de crear una icona molt més holística.
Vam treballar un projecte estratègic en profunditat, des de la investigació a la definició estratègica de l’icona.

#ESTRATÈGIA #PROJECTE

CRèDITS PROJECTE:
DISEny GRàFIC:Román Rodríguez