Correos

(vía Little Buddha)

Arquitectura de marca

Projecte d’arquitectura de marca que ens planteja un gran repte estratègic, el de crear una metodologia per a la implementació de noves arquitectures i desenvolupament d’identitats visuals. 
Arribem a un enfoc realment innovador basat en un approach apreciatiu i una nova manera de fer basada en mètodes agile.

#ESTRATèGIA #PROJECTE