Hornimans

(vía Besided)

Categorizació de la marca

Projecte per a categoritzar Horniman’s i arribar a una arquitectura de marca clara i rellevant per al consumidor. Després d’una investigació per a detectar oportunitats vam arribar a diferents propostes a
testar amb el consumidor.

#ESTRATèGIA #PROJECTE