Nike

(vía One-Off)

Imatge en el FCBarcelona

Projecte per a Nike en el entorn del FCBarcelona, l’objectiu és detectar la imatge de Nike en els principals stakeholders del club.
Realització d’una investigació qualitativa amb tots els públics claus, jugadors, entrenadors, perfils administratius, periodistes... i des d’allà el desenvolupament d’un workshop de generació per arribar a noves oportunitats de comunicació per a Nike.

#ESTRATèGIA #PROJECTE