Óptica Universitaria

(vía BlocD)

Definició de marca

Òptica Universitària vol donar un pas endavant a nivell visual però abans és necessari definir la marca a nivell estratègic.
Des d’un anàlisis previ i un workshop, definim la marca Òptica Universitària en tots els seus aspectes claus per a guiar la feina de l’agència.

#ESTRATèGIA #PROJECTe